Vol 7, No 8 (2018)

August 2018

Table of Contents

Review Articles

Mahesh C. Gupta, Jyoti Khanna
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183011
PDF
1437-1443
Razi Ahmad, Sana Rehman
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183012
PDF
1444-1449
K. Snehalatha, Roshni Ravindranathan, D. K. Sriram, Melvin George
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183013
PDF
1450-1453

Original Research Articles

A. A. Asuk, K. Dasofunjo, M. N. Ugwu, F. O. Adie
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183014
PDF
1454-1459
Vahid Abbasi, Abolfazl Atalu, Perham Seddighnia
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183015
PDF
1460-1463
Md. Imam Hossain, Nilufar Easmin, Shafiqur Rahman, Meskatul Islam, Abdus Salam
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183016
PDF
1464-1470
Gerald Otwabe Areba, Rashid Khalid, Nyaga Samuel Nderitu, Thuo Jesee Kevin, Moseti Kelvin Okongo, Karori Stephen Mbuthia, Wachira Francis Nyamu, Ngure Raphael Muchangi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183017
PDF
1471-1479
Pradeep Phadnis, Shashi Marko
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183001
PDF
1480-1484
Prakash Krishnan, Sancy Mary Sam, Sanitha Kuriachan, Nirmala Sethuraman
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182950
PDF
1485-1489
Anshul Jhanwar, Neelam Sharma
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182931
PDF
1490-1493
Aravinda Kumar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182932
PDF
1494-1497
Md Mohsin Ahmed, Momin Mohd Abdul Mujeeb
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182973
PDF
1498-1505
Vasavi Patra, Victor Emmanuel Ulchala
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183002
PDF
1506-1511
Md Mohsin Ahmed, Amogh Harsoor, Sana Nizami
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183003
PDF
1512-1516
Vijaya K. Suryadevara, Zaheda Bano
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183004
PDF
1517-1521
Monali P. Vakharia, Vijay R. Zad, Nishikant N. Mankar, Pratik P. Wadivkar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183018
PDF
1522-1528
Subhradipta Bhattacharyya, Manjushree Mohanty
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183019
PDF
1529-1536
Anshul Jhanwar, Neelam Sharma
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20182974
PDF
1537-1541
Tejas M. Doshi, Rusva A. Mistry, Manish N. Mehta
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183020
PDF
1542-1546
Dharnaben A. Patel, Dhruv J. Patel, N. D. Kantharia
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183021
PDF
1547-1550
Kaksha J. Patel, Ashwin K. Panchasara, Manish J. Barvaliya, C. B. Tripathi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183022
PDF
1551-1556
Prajna V. Raj, Megha Rani N., Roopa P. Nayak, S. N. Rao
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183023
PDF
1557-1560
Meena Atray, Radhika Vijay
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183024
PDF
1561-1566
Bharath Kumar V. D., Kalpana L.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183025
PDF
1567-1571
Arvind V. Kumbhar, Nimish R. Halasawadekar, Sunita J. Ramanand, Jaiprakash B. Ramanand, Praveen T. Patil, Ruchi D. Shah, Arundhati T. Salunke
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183026
PDF
1572-1578
Sarita Mulkalwar, Aadil S. Shah, Pallav Kataria, Tanya Gupta, A. V. Tilak, Bhagyashree Sharma
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183027
PDF
1579-1586
Khyati M. Patel, Shilpa D. Jadav, Shailesh P. Parmar, Hiren Trivedi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183028
PDF
1587-1592
Bhabagrahi Mallick, Sarthak R. Nayak, Subrat Ku. Tripathy
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183029
PDF
1593-1598
Sumit Satpute, Rajan Nerurkar, Manish Kokne
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183030
PDF
1599-1605
Hirenkumar H. Dave, Niyati A. Trivedi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183031
PDF
1606-1611
Debasis Ray, Smita Datta
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183032
PDF
1612-1619
Kalpana R. Bharani, Nitibhushansingh R. Chandel, Chhaya A. Goyal
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183033
PDF
1620-1625
Akash Chandra, Manish Kumar, Lalit Kumar, Harihar Dikshit
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183034
PDF
1626-1629
Ali N. Yashin, Nishanta Thakuria, Hiranmoy Narzary, Dinesh Satnami, Nilanjan Paul
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183035
PDF
1630-1636
Hiren M. Chawda, Ashwinkumar K. Panchasara
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183036
PDF
1637-1641
Rohit Sane, Varada Sugwekar, Aarti Nadapude, Archana Hande, Gayatri Depe, Rahul Mandole
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183037
PDF
1642-1647

Case Reports

Arikeri Vasu Deva Rao, Imran Khan, Srinivas Velupula, Jayababu N., Samarasimha Reddy L., Kiran Kumar M.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183038
PDF
1648-1653
Jyoti B. Gadhade, Rajesh S. Hiray, Balasaheb B. Ghongane
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183039
PDF
1654-1658
Latesh B. Raghute, Sujata Dudhgaonkar, Kavita M. Jaiswal, Akhilesh Singh Parihar, Swapna M. Bhalerao, Sagrika R. Jumle
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183040
PDF
1659-1661
Arikeri Vasu Deva Rao, Samarasimha Reddy L., Srinivas Velupula, Jayababu N., Imran Khan, Kiran Kumar M.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20183041
PDF
1662-1666