Vol 9, No 4 (2020)

April 2020

Table of Contents

Original Research Articles

Saber El Hanbally, Hanem El Gendy, Hanem El Gendy, Mohamed El Hewaity, Mohamed El Hewaity
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201095
PDF
518-522
Ashraf Elkomy, Mohamed Aboubakr
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201103
PDF
523-527
Pallavi Chalivendra, Nurul Hameed Shaik, Hari Prasad Balapalli, Murali Krishna Parasaram, Bhavya Bommadi, Sai Anjani Ravanam, Subha Attili
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201101
PDF
528-532
Hemant Tanwani, Ritesh Churihar, Sameer Pandit
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201051
PDF
533-537
Manjusha Kalyani, Anand Janagond, Nimble Koshy, Roshy Cheriyan, M. G. Keshannanvar, Mallappa Shalavadi, Chandrashekhar V. Mangannavar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201173
PDF
538-546
Anita Velingker, Durga Lawande
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201174
PDF
547-551
Ashish Verma, Basant Maheshwari, Debapriya Rath
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201175
PDF
552-555
Bhavika D., Ayesha Vaseem, Sunil Pal Singh C.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201176
PDF
556-561
Manu Gangadhar, Narasimhamurthy K. Muthahanumaiah
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201177
PDF
562-565
Sweta Bindu Mendu, K. V. Siva Prasad
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201178
PDF
566-571
Deepali J. Jaybhaye, Prashant S. Chaudhary, Shruti Chandra, Sukhmeen Johar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201179
PDF
572-576
Suvvada Vamsi Jagannath, D. Vijayalakshmi
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201180
PDF
577-581
Balaji D. More, Anju B. More, Harsh J. Suthar
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201181
PDF
582-589
Lavanya S. Honnagangadevaru, Kalpana Lakshmanegowda
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201182
PDF
590-594
Laitonjam Jonita Devi, Varkung Valte, Oinam Joychandra
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201183
PDF
595-598
Saripilli Preethi Yadav, K. N. V. Anusha
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201184
PDF
599-604
Alisha Abbas, Narendra Kumar, Sarvesh Singh, Rahul Kumar, Akhlaque Ahmad, Rajendra Nath, Rakesh Kumar Dixit
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201185
PDF
605-610
Ankitha L., Ramesh H.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201186
PDF
611-615
Preety Bansal, Seema Baishnab
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201187
PDF
616-620
Sandeep Kumar Kamlekar, Sangita Gupta
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201188
PDF
621-624
Arpita Singh, Atul Jain, Maneesh Soni, Pooja Shukla, Joonmoni Lahon, Ajay Kumar Verma
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201189
PDF
625-632
Shanmukananda P., Shwetha H., Veena D. R., Poorvi M.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201190
PDF
633-637
Anu Mohan T., Anuradha M.
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201191
PDF
638-641
Qudsia Nuzhat, Arkapal Bandyopadhyay, Rakesh Chandra Chaurasia, Satya P. Singh, Monica Singh
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201192
PDF
642-646
Bhavishya Keerthi Anna Valder, Nalini G. K., Shankara K., Deepak P., Sahana G. N., Jayashree V. N., Neelamma .
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201193
PDF
647-651
Haseena K. Aboobacker, Gopesh Valoth, Sabeena Kizhedath
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201194
PDF
652-656

Case Reports

Swathy A. R., A. N. Dattatri
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201195
PDF
657-659

Review Articles

Shreeharsh Godbole, Shreerang Godbole
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201094
PDF
660-665
Vipul Gupta, Girish Khurana
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201102
PDF
666-673
Pallavi Sitaram Shelke, Pradnya Nilesh Jagtap
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201196
PDF
674-682

Educational Forum

Gurudas Khilnani, Ajeet Kumar Khilnani, Rekha Thaddanee
DOI: 10.18203/2319-2003.ijbcp20201197
PDF
683-689