Kushwaha, V., Sharma, M., Vishwakarma, P., Saini, M., Bhatt, S., & Saxena, K. K. (2016). Evaluation of nephroprotective and nephrocurative activity of Solanum nigrum on gentamicin induced nephrotoxicity in experimental rats. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology, 5(1), 74–78. https://doi.org/10.18203/2319-2003.ijbcp20160104